Exit

75 % tilbake på MVA-ordningen

Med 320 millioner ekstra til momskompensasjonen kan klubbene forvente å få rundt 75 % tilbake av det beløpet de søker om. For 2010 og 2011 fikk man kun 50 % av søknadsbeløpet.

Kun 37 av 138 klubber søkte om MVAkompensasjon for 2011, noe styreleder Sven Olav Szallies i LMK synes er alt for lite. Han mener at tiden nå må være inne for å få alle 138 klubbene til å søke som en fast rutine.

– Å få tilbake 75 % av søknadsbeløpet er faktisk en god og hyggelig pengesum for de aller fleste av våre eierklubber, sier Szallies. – Å opprette et organisasjonsnummer for klubben i Brønnøysundregistrene for bli ført inn i Frivillighetsregisteret er noe man gjør kun en eneste gang. Innsendelse av årsregnskapet undertegnet av kasserer og den som årsmøtet i klubben oppnevner som revisor tar 10-15 minutter, og det vet vi at alle har tid til en gang i året. Resten av jobben gjør jo LMK for klubben.

Ekstrapott
LMK er fortsatt en av de 13 i Norges Kulturvernforbund som ikke er tilgodesett med grunnstøtte for 2013. Statsbudsjettet hadde også andre positive signaler selv om LMK ikke nådde frem med sin søknad om grunnstøtte til driften.
I statsbudsjettet er det satt av 22 mill. kr på post 72 som ennå ikke er ferdig fordelt, men skal fordeles på et senere tidspunkt. Hvordan denne fordelingen er tenkt, kommer ikke fram. LMK vil for tredje år på rad tegne og forklare miljøvernkomiteen på høringen om noen uker at våre 50.000 kulturbevarere bør ses på som seriøse kandidater for en del av disse midlene. Det er i vår bevegelse man finner hoveddelen av kompetansen på norsk motor- og samferdselshistorie.

De siste 5 år har LMK sammen med andre organisasjoner i Norges Kulturvernforbund arbeidet målbevisst for å få tildelt grunnstøtte. 8 av de 21 medlemsorganisasjonene får denne typen driftstøtte.
2010 og 2011 møtte LMK på budsjetthøringene til både Kulturkomiteen og Miljøkomiteen med presentasjoner, noe vi ikke fikk årene før. I 2010 oppnådde LMK et forslag om grunnstøtte fra FrPs representant i Miljøkomiteen, og i år altså i tillegg konkrete forslag fra Høyre og FrP i Kulturkomiteen.

Lobbyvirksomheten til LMK gir resultater i økt oppmerksomhet, og konkrete forslag fra politiske partier. Høyre og FrP er de som konkret går inn for at LMK skal få støtte – eller gis anledning til å søke midler på en eller annen måte
LMK mener at det er den økte oppmerksomheten som har resultert i forslagene fra de to partiene. Dette viser at det møysommelige arbeidet høster frukter, og lobbyvirksomheten fortsetter opp mot komitehøringene i månedsskiftet oktober/november 2012.

*********************************** *

Med hilsen

LMK

Øvre Slottsgate 2 B

0157 Oslo

tlf./ fax +47 22 41 39 00 / 01

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Close
Go top